Komunikat Syndyka Nr 7/05/2016 oraz Ogłoszenie z dnia 24.05.2016 roku.

Prosimy Mieszkańców budynków-Grzybowska 9, Grzybowska 5 oraz Al. Jana Pawła II 20 – o zapoznanie się z komunikatem oraz ogłoszeniami Syndyka masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z dnia 24.05.2016 roku – Pana Wiesława Ostrowskiego.

Komunikat Syndyka Nr 7/05/2016

Ogłoszenie dla Mieszkańców budynków – Grzybowska 5 i Grzybowska 9.

Ogłoszenie dla Mieszkańców budynku – Al. Jana Pawła II 20.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania pięcioletnich przeglądów budowlanych i elektrycznych.

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej w Warszawie,ogłasza rozpoczęcie procedury wyłonienia oferenta, w przedmiocie wykonania pięcioletnich przeglądów budowlanych oraz pięcioletnich przeglądów elektrycznych, w 14 budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Szczegóły zapytań ofertowych znajdują się w załączeniu poniżej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania pięcioletnich przeglądów budowlanych.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania pięcioletnich przeglądów elektrycznych.