Informacja o harmonogramie spotkań Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami

Zaproszenie

Szanowni Państwo

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie Serdecznie zaprasza na spotkanie, na którym zostaną przedstawione informacje na temat podejmowanych działań w następujących kwestiach:

  1. Bezprawnych działań byłego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  2. Sytuacji finansowej Spółdzielni,
  3. Działań podejmowanych w zakresie Zabezpieczenia dostaw mediów (ciepłej i zimnej wody, ogrzewania oraz energii elektrycznej),
  4. Działań podejmowanych w zakresie negocjacji z wierzycielami.

Harmonogram spotkań:

27 stycznia 2015 (wtorek), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Ptasiej 6

dla mieszkańców ul. Ptasia, Zimna, Baczyńskiego (Łomianki), Piaseczno

28 stycznia 2015 (środa), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Twardej 16A

dla mieszkańców ul. Grzybowska 5 i Grzybowska 6/10

29 stycznia 2015 (czwartek), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Twardej 16A

dla mieszkańców ul. Grzybowskiej 9 i al. Jana Pawła II 20

30 stycznia 2015 (piątek), godz. 18:30, siedziba Spółdzielni, al. 3 Maja 12

dla mieszkańców ul. Tamka, Radna, Fabryczna, Leszczyny, Jaśminowa, oraz Osiedli „Pod Skocznią” i „Zielona Dolina”

Przypominamy również, że:

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołał Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane przez poprzedni zarząd w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r.

Zatem wszelkie pojawiające się informacje o miejscu i terminie spotkania są bezprawne i mają za zadanie wprowadzić Państwa w błąd.

Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 12.01.2015 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informują, że na dzień dzisiejszy, to jest 12 stycznia 2015 r., wszystkie ujawnione rachunki bankowe Spółdzielni zostały zajęte przez komorników sądowych w toczących się sześciu postępowaniach egzekucyjnych (numery spraw: Km 1091/14, Km 2560/14, Km 3018/14, Km 11428/14, Km 1/15, Km 377/15) na łączną kwotę ok. 8 mln zł.

Niezależnie od tego, Rada Nadzorcza i Zarząd przypominają, że wysokość opłat czynszowych pozostaje niezmieniona zaś opłaty za styczeń br. należy wpłacać wyłącznie na znane Państwu konta bankowe wskazane przez Spółdzielnię (konta nie uległy zmianie) bądź na konta bankowe wskazane przez komorników sądowych.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd wystąpił do komorników sądowych o wyłączenie spod egzekucji opłat uiszczanych przez Spółdzielnię za media (c.o., wodę, energię) oraz prowadzi negocjacje z firmą Dalkia S.A. w sprawie spłaty zadłużenia (kwota 1 020 398 zł według stanu na dzień 12.12.2014 r.) żeby uchronić mieszkańców naszych osiedli przed wyłączeniem centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody.

Rada Nadzorcza i Zarząd zapewniają, że osoby winne zaistniałej sytuacji zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za roztrwonienie majątku Spółdzielni.

Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z dnia 12.01.2015 r.

Zawiadomienie Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r. w siedzibie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, al. 3 Maja 12 w Warszawie.

Zawiadomienie

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni

Drodzy Państwo codziennie uzyskujemy dostęp do nowych dokumentów, dlatego postanowiliśmy udostępnić kolejny dokument z informacją o stanie Finansowym Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Dokument przygotowany był 10 grudnia 2014 r., jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Wynika z niego, że wg stanu na dzień 10 grudnia, prowadzone są egzekucje komornicze na kwotę 3.520.189,65 zł.

Dział księgowo finansowy nie może realizować żadnych płatności. Suma nieuregulowanych zobowiązań poszczególnych administracji osiedli wynosi ponad 4 miliony złotych. Plus rozrachunki z ZUS, podatek od funduszu płac, zobowiązań pracowniczych 1.846.059,85 zł

W sumie jest to kwota 9.531.954,04 zł.

Szczegóły w poniższym dokumencie.

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni.

Komunikat w sprawie walnego zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, zwołanie w dniu 12.12.2014 r. w podziale na XIII części, w terminie 26.01.– 10.02.2015 roku przez Zarząd, odwołany w dniu 14.12.2014 r., nie odbędzie się w wyżej wymienionym terminie.

Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane bezprzedmiotowo i na szkodę Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w czerwcu 2015 roku.

Rada Nadzorcza i Zarząd ŚSM