Zarządzenie nr 12/2021 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z dnia 09 listopada 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy,

bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 12/2021 Syndyka z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz opłaty jednorazowej z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Inspektowej/Cisowej oraz Inspektowej/Płyćwiańskiej w Warszawie.