Zarządzenie nr 17/2017 Zarządcy Tymczasowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 17/2017 Zarządcy Tymczasowego  Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej – Pana Krzysztofa Gołąba z dnia 27.06.2017 roku w sprawie podwyższenia opłat za ochronę nieruchomości Grzybowska 12/14 , Leszczyny , Fabryczna 16/22 oraz Osiedle Ptasia – Zimna.

Zarządzenie nr 17-2017