Zarządzenie nr 7/2018 Syndyka masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej Pana Krzysztofa Gołąba z dnia 21 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy Mieszkańców budynku Al. Jana Pawła II 20 o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 21.02.2018 r.

Zarządzenie nr 7-2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 21-2017 Zarządcy Tymczasowego ŚSM w upadłości likwidacyjnej.

Załącznik nr 1- Kalkulacja opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 2018 r dla budynku Jana Pawła II 20

Załącznik nr 2 -Zarządzenie nr 21-2017

Załącznik nr 3 Komunikat 16-01-2018

Komunikat Syndyka Masy Upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej Nr 16/01/2018

Szanowni Państwo,

Prosimy Mieszkańców budynku – Al. Jana Pawła II 20 o zapoznanie się z komunikatem  Syndyka masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej – Pana Krzysztofa Gołąba.

Komunikat Syndyka masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej  16/01/2018