Komunikat Zarządcy Tymczasowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej Nr 1/02/2017

Szanowni Mieszkańcy Osiedla „Za Żelazną Bramą”

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Zarządcy Tymczasowego  Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej – Pana Krzysztofa Gołąba, w sprawie przydziału miejsc parkingowych.

Komunikat nr 1-02-2017 z 24 lutego 2017 r.

Parking przy Al. Jana Pawła II 20

Parking przy ul. Grzybowskiej 9

Parking przy ul. Grzybowskiej 6/10

Parking przy ul. Grzybowskiej 5