Protokoły lustracji Spółdzielni

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 81. ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej przedstawia do wiadomości Członków Spółdzielni protokoły lustracji pełnej i inwestycyjnej działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2010 r. do 14 grudnia 2014 r. przeprowadzonej w dniach 14 kwietnia – 30 września 2015 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą. Na podstawie ustaleń lustracji przedstawione zostały Spółdzielni dwa listy polustracyjne (z dn. 4 grudnia 2015 r. i 18 stycznia 2016 r.) zawierające łącznie 46 wniosków do realizacji (w tym wniosek o wdrożenie 17 niezrealizowanych wniosków wydanych w wyniku poprzedniej lustracji Spółdzielni za okres 2007 – 2009).

Protokół lustracji pełnej działalności Spółdzielni – 50 Mb.
Protokół lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni – 15 Mb.