Zarządzenie Nr 8/2019 Syndyka masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 25 września 2019r.

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Syndyka nr 8/2019 w sprawie:

 • zmiany opłat za lokale mieszkalne i użytkowe z tytułu stawki opłaty wynikającej z eksploatacji podstawowej oraz pokrycia różnicy między przychodami, a kosztami utrzymania nieruchomości z tytułu eksploatacji podstawowej za rok 2018 r.,
 • zmiany opłaty z tytułu eksploatacji podstawowej za miejsca postojowe dla osób mających prawa do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych będących właścicielami lokali

dla następujących nieruchomości:

 •   przy Al. Jana Pawła II 20 w Warszawie (lokale mieszkalne i użytkowe),
 •  przy ul. Grzybowskiej 5 w Warszawie (lokale mieszkalne i użytkowe),
 •  przy ul. Grzybowskiej 6/10 w Warszawie (lokale mieszkalne i użytkowe),
 •  przy ul. Grzybowskiej 9 w Warszawie (lokale mieszkalne i użytkowe),
 •  przy ul. Leszczyny 4 w Warszawie (lokale mieszkalne i miejsca postojowe),
 •  przy ul. Leszczyny 10 w Warszawie (lokale mieszkalne i miejsca postojowe),
 •  przy ul. Ptasiej 6 w Warszawie (lokale mieszkalne i użytkowe),
 •  przy ul. Tamka 6/8 w Warszawie (lokale mieszkalne i użytkowe),

 

 •  przy ul. Płyćwiańskiej w Warszawie, ul. Pod Skocznią w Warszawie, ul. Topazowej w Piasecznie, ul. Leszczyny w Warszawie, ul. Baczyńskiego w Łomiankach, ul. Bukowej w Warszawie, ul. Bzowej w Warszawie, ul. Cisowej w Warszawie, ul. Inspektowej w Warszawie (domy jednorodzinne)

 

Zarządzenie nr 8_2019 z dn. 25.09.2019

Załączniki do zarządzenia 1-16

Załącznik 18 Tabela Koszty Pośrednie