Zarządzenie nr 16/2020 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 16/2020 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie stawki opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy Al. Jana Pawła II 20 za lata 2019 i 2020 ( lokale mieszkalne i użytkowe)

1 2