Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu wody

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu wody w okresie prowadzonego postępowania upadłościowego.

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 22 08 2018