Pismo Zarządu w sprawie przekształceń własności lokali mieszkalnych

Szanowni Państwo,

w dniu 7 marca 2016 r. Zarząd zwrócił się do Syndyka z prośbą o udzielenie informacji na temat stanu i harmonogramu dokonywania przekształceń ograniczonych praw do lokali w odrębną własność lokali na wniosek członków Spółdzielni.
W ocenie Zarządu, w postępowaniu upadłościowym spółdzielni mieszkaniowych zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków ma wyższy priorytet niż zaspokajanie wierzycieli.

Poniżej pełna treść pisma:z-334-2016

Broker rynku energii elektrycznej

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie przy Al. 3-Maja 12 nawiąże współpracę z brokerem zajmującym się analizą rynku z zakresu sprzedaży energii elektrycznej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt i składanie ofert do Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej przy Al. 3-Maja 12 w pokoju 308, III piętro w terminie do 15.05.2016 roku.