Zarządzenie nr 8/2021 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy,

bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 8/2021 Syndyka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie stawki opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 9 ( lokale mieszkalne i użytkowe).