Do Członków / Mieszkańców Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo ,

Zarządca Tymczasowy Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej Aleja 3-go Maja 12, 00-391 Warszawa, informuje, że dnia 12 grudnia 2017 r. upłynęło 12 miesięcy od powołania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do pełnienia funkcji Zarządcy Tymczasowego . W związku z powyższym , uprzejmie prosimy o zapoznanie się z działaniami , jakie zostały podjęte w tym czasie .

Działania ZT w okresie 12 miesięcy od powołania

Konkurs ofert nr ŚSM/01/12/2017 na wybór wykonanie bieżącej konserwacji pieców kotłowni gazowych w budynkach ul.Jaśminowa 2, Leszczyny 4

Szanowni Państwo,

Zarządca Tymczasowy Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej Aleja 3-go Maja 12, 00-391 Warszawa, ogłasza konkurs ofert na wykonanie bieżącej konserwacji pieców kotłowni gazowych w budynkach ul.Jaśminowa 2, Leszczyny 4 w Warszawie .

ŚSM-1-12-2017 konserwacja pieców kotłowni gazowych

Zarządzenie nr 21/2017 Zarządcy Tymczasowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 21/2017 Zarządcy Tymczasowego  Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej – Pana Krzysztofa Gołąba z dnia 18.12.2017 roku w sprawie podwyższenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 20 w Warszawie.

 

Zarządzenie nr 21-2017

Konkurs ofert nr ŚSM/03/11/2017 na wybór wykonawcy opracowania projektów budowlano-wykonawczych ppż Grzybowska 6/10

Szanowni Państwo,

Zarządca Tymczasowy Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej Aleja 3-go Maja 12, 00-391 Warszawa, ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy opracowania projektów budowlano-wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppż dotyczących poprawienia stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku ul. Grzybowska 6/10.

 

Ogłoszenie ŚSM-3-11-2017 projekt bud.-wykon. ppż Grzybowska 6-10