Zarządzenie nr 10/2017 Zarządcy Tymczasowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 10/2017 Zarządcy Tymczasowego  Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej – Pana Krzysztofa Gołąba z dnia 06.03.2017 roku w sprawie określenia zasad ratalnej spłaty i umorzeń zadłużenia w Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie .

Zarządzenie nr 10-2017