Zarządzenie nr 3/2021 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 3/2021 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów GZL i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne oraz lokale w pozostałej działalności w okresie prowadzonego postępowania upadłościowego.