Komunikat Zarządu z dnia 1 września 2015 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej informuje
o następujących zdarzeniach:

Postępowanie Upadłościowe
W dniu 12 sierpnia 2015 r. Sędzia – komisarz ustanowił Radę Wierzycieli w następującym składzie:
a)    Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Warszawie,
b)    Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
c)    Miasto Stołeczne Warszawa,
d)    Veolia Energia Warszawa SA,
e)    Rezanko Sitek Staniec kancelaria Adwokatów Sp. p.

Walne Zgromadzenie
Do dnia dzisiejszego Sąd nie rozpoznał zażalenia Zarządu na odmowę ustalenie kosztów związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

Sprawy bieżące
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 08 czerwca 2015 r. uznał, że nie istnieją uchwały podjęte przez rzekome Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 14 grudnia 2014 roku w Centrum Prasowym Foksal:
–    dotycząca przyjęcia regulaminu obrad,
–   dotycząca wykreślenia z porządku obrad punktów dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej.
Wyrok Sądu jest prawomocny.

rw

wyrok08