Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem konkursu ofert nr ŚSM/1/DT/10/2020 na wybór wykonawcy do wykonania wymiany legalizacyjnej wodomierzy przynależnych do lokali mieszkalnych w budynkach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty należy składać do dnia 16 października 2020 r. do godziny 13.30.