Zarządzenie nr 13 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 13/2018 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej, w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 z 18 kwietnia 2018 r. dotyczącego zaliczek na opłaty za energię cieplną i zimną wodę dot. nieruchomości przy ul. Leszczyny 4 i ul. Jaśminowej 2.

Zarządzenie 13 2018

Zarządzenie 12/2018 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem 12/2018 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej, w sprawie zaliczek miesięcznych na opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zarządzenie 12 – w sprawie zaliczek miesięcznych na opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów użytkowania wieczystego nieruchomości