Komunikat Syndyka nr 04/02/2019 dot. pisma części mieszkańców budynku przy Al. Jana Pawła II 20 z dn 5 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,

 

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Syndyka  dotyczącym pisma mieszkańców budynku przy Al. Jana Pawła II 20  w Warszawie z dn 5 lutego 2019 r. dotyczącego zagadnień z podziałem działki ewidencyjnej nr 5/15 i opłatą przekształceniową za nieruchomość oraz zgód wierzycieli hipotecznych na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokali.

04 Komunikat Syndyka nr 04_02_2019