Kontakt

Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa

tel.: (22) 625-14-61
e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000016725
NIP: 5250012099
REGON: 000657510

IV p. tel. (22) 625-14-61  wew. 132

e-mail: biurozarzadu@srodmiejska.waw.pl

III p. pokój 309
(22) 625-14-61 wew 125
e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

III p. pok. 310, tel. (22) 625 14 61 wew. 128, 127

p.o. Kierownik Administracji – Konrad Pawlik

tel. kom. 791 379 550, e-mail: konrad.pawlik@srodmiejska.waw.pl

(ul. Twarda 16a, Al. Jana Pawła II 20, ul. Grzybowska 5, ul. Ptasia 6, ul. Tamka 6/8)

Administrator – Oskar Gos

tel. kom. 791 391 556, e-mail: oskar.gos@srodmiejska.waw.pl

(ul. Grzybowska 6/10, ul. Grzybowska 9; ul. Leszczyny 10; Osiedle Piaseczno Iwiczna; Osiedle Pod Skocznią; Osiedle Zielona Dolina)

Specjalista ds. Administracyjnych – Klaudia Podeszwa

tel. (22) 625 14 61 wew. 125 e-mail: k.podeszwa@srodmiejska.waw.pl

(al. 3 Maja 12)

Dyrektor ds. Technicznych – Krzysztof Bąk

III p., pok. 305

(22) 625 14 61  wew. 135

Inspektor nadzoru ds. budowlanych – Robert Skwarczyński

Specjalista ds.technicznych – Wojciech Martyka

IIIp. pok. 304

(22) 625 14 61 wew. 134

Inspektor nadzoru ds. elektrycznych – Andrzej Domański

(poniedziałki oraz czwartki 12:00-16:00)

Inspektor nadzoru ds. sanitarnych – Andrzej Świątek

(codziennie 9:00-13:00)

IIIp. pok. 304

(22) 625 14 61 wew. 117

Terminy przyjęć mieszkańców – wtorki (8.00-18.00) i czwartki (8.00-16.00)

IIIp. pok. 301

Kierownik działu rozliczeniowo-rozrachunkowego – Bożena Kraszewska

(22) 625 14 61 wew. 112

Koordynator ds. rozliczeń – Małgorzata Kłosowska

(22) 625 14 61 wew. 113

Specjalista ds. czynszu – Krystyna Kaczmarek

(22) 625 14 61 wew. 115

IIIp. pok. 307

Koordynator ds. rozliczeń umów – Klaudia Podeszwa

tel. kom. 791 041 554 e-mail: k.podeszwa@srodmiejska.waw.pl

III p., pok. 308 A

(22) 625-14-61 wew. 120

terminy przyjęć mieszkańców – wtorki (8.00-18.00) i czwartki (8.00-16.00)

Koordynator ds. rozrachunków i windykacji – Aleksandra Młodzianowska

III p., pok. 302

(22) 625 14 61 wew. 111