Kontakt

Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa

tel. centr.: (22) 625-14-61
e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000016725
NIP: 5250012099
REGON: 000657510

IV p. tel. (22) 625-14-61  wew.132

e-mail: biurozarzadu@srodmiejska.waw.pl

III p. pokój 309

(22) 625 00 70
(22) 625-14-61 wew 125
e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

III p., pok. 307, tel. (22) 625 14 61  wew. 133

Dyrektor Administracji:   Robert Skwierczyński tel. kom. 606 100 678, e-mail: r.skwierczynski@srodmiejska.waw.pl

Kierownik Administracji: Katarzyna Kocór tel. kom. 791 753 553, e-mail: k.kocor@srodmiejska.waw.pl

Administratorzy budynków:

III p., pok. 310, tel. (22) 625 14 61 wew. 128, 127

Konrad Pawlik tel. kom. 791 379 550, e-mail: konrad.pawlik@srodmiejska.waw.pl

(ul.Twarda 16a, Al. Jana Pawła II 20, ul.Grzybowska 5, ul. Ptasia 6, ul.Tamka 6/8)

Oskar Gos tel. kom. 791 391 556, e-mail: oskar.gos@srodmiejska.waw.pl

(ul. Grzybowska 6/10, ul. Grzybowska 9; ul.Leszczyny 10; Osiedle Piaseczno Iwiczna; Osiedle Pod Skocznią; Osiedle Zielona Dolina)

Iwona Michalak tel. kom. 791 041 554 e-mail: i.michalak@srodmiejska.waw.pl (al. 3 Maja 12)

Umowy parkingowe:

Iwona Michalak tel. kom. 791 041 554 e-mail: i.michalak@srodmiejska.waw.pl

Dyrektor ds Technicznych:  Krzysztof Bąk

III p., pok. 304

(22) 625 14 61  wew. 135

III p.

Terminy przyjęć mieszkańców – wtorki (8.00-18.00) i czwartki (8.00-16.00)

Czynsze – Osiedle Ptasia-Zimna oraz OBJiW (22)625-14-61  wew. 115

Rozliczenie mediów ( wszystkie osiedla)- (22)625-14-61  wew. 112

Czynsze – Osiedle  Za Żelazną Bramą – ( 22) 625-14-61  wew.115

Kierownik ds Wyodrębnień: Ewa Boniecka tel. (22) 625 -14-61 wew. 122

III p., pok. 308

(22) 625-14-61 wew. 122

terminy przyjęć mieszkańców – wtorki (8.00-18.00) i czwartki (8.00-16.00)

Kierownik Sekcji Windykacji Należności :  Aleksandra Młodzianowska

III p., pok. 302

(22) 625 14 61  wew. 107, wew. 111