E-Kartoteka

Logowanie

Logowanie do modułu następuję poprzez wpisanie w przeglądarkę internetową następującego adresu: https://srodmiejska.sbit.net.pl oraz wpisanie identyfikatora i przypisanego do niego hasła.

Mieszkańcy poprzez moduł S-NET mogą sprawdzić:

  • Stany kont ( zaksięgowane dokumenty z opisem, saldo) prezentowane zbiorczo lub z rozbiciem;
  • Wymiar czynszu w danym miesiącu z wyszczególnionymi składnikami;
  • Stany liczników.

Rozwiązanie  to pozwala użytkownikom lokali wgląd do kartoteki finansowej lokalu generowanej z systemu S-bit za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane prezentowane w module są na bieżąco uaktualniane zgodnie ze stanem ksiąg (aktualizacja następuje w godzinach nocnych, toteż wpłaty zaksięgowane w danym dniu są widocznie w module w dniu następnym).