Stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie bezprawnych działań byłego zarządu.

Krajowa Rada Spółdzielcza, Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego skierował do Krajowego Rejestru Sądowego pismo w sprawie bezprawnych działań byłego zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. W treści pisma czytamy m.in.:

(…) Aktualny, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Zarząd ŚSM (skład aktualnego Zarządu: Małgorzata Boszko, Marian Pyrkowski), poinformował Krajową Radę Spółdzielczą, iż odwołany w dniu 14.12.2014 roku Zarząd ŚSM (skład odwołanego Zarządu: Krystyna Rubik, Mikołaj Charyło) zwołał w dniach 26 stycznia – 10 lutego b.r. w XIII częściach Walne Zgromadzenie Członków ŚSM. Poszczególne części posiedzenia właśnie odbywają się.

Odbywające się posiedzenie zostało zwołane przez podmioty nieuprawnione (przez osoby wykreślone ze składu organu uprawnionego do zwołania takiego posiedzenia).

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, efektem tego posiedzenia, zwołanego przez odwołany Zarząd ŚSM, może być nieuprawniona próba dokonania zmian w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. (…)

Pismo skierowane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacja o harmonogramie spotkań Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami

Zaproszenie

Szanowni Państwo

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie Serdecznie zaprasza na spotkanie, na którym zostaną przedstawione informacje na temat podejmowanych działań w następujących kwestiach:

  1. Bezprawnych działań byłego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  2. Sytuacji finansowej Spółdzielni,
  3. Działań podejmowanych w zakresie Zabezpieczenia dostaw mediów (ciepłej i zimnej wody, ogrzewania oraz energii elektrycznej),
  4. Działań podejmowanych w zakresie negocjacji z wierzycielami.

Harmonogram spotkań:

27 stycznia 2015 (wtorek), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Ptasiej 6

dla mieszkańców ul. Ptasia, Zimna, Baczyńskiego (Łomianki), Piaseczno

28 stycznia 2015 (środa), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Twardej 16A

dla mieszkańców ul. Grzybowska 5 i Grzybowska 6/10

29 stycznia 2015 (czwartek), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Twardej 16A

dla mieszkańców ul. Grzybowskiej 9 i al. Jana Pawła II 20

30 stycznia 2015 (piątek), godz. 18:30, siedziba Spółdzielni, al. 3 Maja 12

dla mieszkańców ul. Tamka, Radna, Fabryczna, Leszczyny, Jaśminowa, oraz Osiedli „Pod Skocznią” i „Zielona Dolina”

Przypominamy również, że:

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołał Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane przez poprzedni zarząd w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r.

Zatem wszelkie pojawiające się informacje o miejscu i terminie spotkania są bezprawne i mają za zadanie wprowadzić Państwa w błąd.

Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 12.01.2015 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informują, że na dzień dzisiejszy, to jest 12 stycznia 2015 r., wszystkie ujawnione rachunki bankowe Spółdzielni zostały zajęte przez komorników sądowych w toczących się sześciu postępowaniach egzekucyjnych (numery spraw: Km 1091/14, Km 2560/14, Km 3018/14, Km 11428/14, Km 1/15, Km 377/15) na łączną kwotę ok. 8 mln zł.

Niezależnie od tego, Rada Nadzorcza i Zarząd przypominają, że wysokość opłat czynszowych pozostaje niezmieniona zaś opłaty za styczeń br. należy wpłacać wyłącznie na znane Państwu konta bankowe wskazane przez Spółdzielnię (konta nie uległy zmianie) bądź na konta bankowe wskazane przez komorników sądowych.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd wystąpił do komorników sądowych o wyłączenie spod egzekucji opłat uiszczanych przez Spółdzielnię za media (c.o., wodę, energię) oraz prowadzi negocjacje z firmą Dalkia S.A. w sprawie spłaty zadłużenia (kwota 1 020 398 zł według stanu na dzień 12.12.2014 r.) żeby uchronić mieszkańców naszych osiedli przed wyłączeniem centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody.

Rada Nadzorcza i Zarząd zapewniają, że osoby winne zaistniałej sytuacji zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za roztrwonienie majątku Spółdzielni.

Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z dnia 12.01.2015 r.

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni

Drodzy Państwo codziennie uzyskujemy dostęp do nowych dokumentów, dlatego postanowiliśmy udostępnić kolejny dokument z informacją o stanie Finansowym Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Dokument przygotowany był 10 grudnia 2014 r., jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Wynika z niego, że wg stanu na dzień 10 grudnia, prowadzone są egzekucje komornicze na kwotę 3.520.189,65 zł.

Dział księgowo finansowy nie może realizować żadnych płatności. Suma nieuregulowanych zobowiązań poszczególnych administracji osiedli wynosi ponad 4 miliony złotych. Plus rozrachunki z ZUS, podatek od funduszu płac, zobowiązań pracowniczych 1.846.059,85 zł

W sumie jest to kwota 9.531.954,04 zł.

Szczegóły w poniższym dokumencie.

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni.