Informacja o harmonogramie spotkań Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami

Zaproszenie

Szanowni Państwo

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie Serdecznie zaprasza na spotkanie, na którym zostaną przedstawione informacje na temat podejmowanych działań w następujących kwestiach:

  1. Bezprawnych działań byłego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  2. Sytuacji finansowej Spółdzielni,
  3. Działań podejmowanych w zakresie Zabezpieczenia dostaw mediów (ciepłej i zimnej wody, ogrzewania oraz energii elektrycznej),
  4. Działań podejmowanych w zakresie negocjacji z wierzycielami.

Harmonogram spotkań:

27 stycznia 2015 (wtorek), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Ptasiej 6

dla mieszkańców ul. Ptasia, Zimna, Baczyńskiego (Łomianki), Piaseczno

28 stycznia 2015 (środa), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Twardej 16A

dla mieszkańców ul. Grzybowska 5 i Grzybowska 6/10

29 stycznia 2015 (czwartek), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Twardej 16A

dla mieszkańców ul. Grzybowskiej 9 i al. Jana Pawła II 20

30 stycznia 2015 (piątek), godz. 18:30, siedziba Spółdzielni, al. 3 Maja 12

dla mieszkańców ul. Tamka, Radna, Fabryczna, Leszczyny, Jaśminowa, oraz Osiedli „Pod Skocznią” i „Zielona Dolina”

Przypominamy również, że:

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołał Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane przez poprzedni zarząd w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r.

Zatem wszelkie pojawiające się informacje o miejscu i terminie spotkania są bezprawne i mają za zadanie wprowadzić Państwa w błąd.