Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 12.01.2015 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informują, że na dzień dzisiejszy, to jest 12 stycznia 2015 r., wszystkie ujawnione rachunki bankowe Spółdzielni zostały zajęte przez komorników sądowych w toczących się sześciu postępowaniach egzekucyjnych (numery spraw: Km 1091/14, Km 2560/14, Km 3018/14, Km 11428/14, Km 1/15, Km 377/15) na łączną kwotę ok. 8 mln zł.

Niezależnie od tego, Rada Nadzorcza i Zarząd przypominają, że wysokość opłat czynszowych pozostaje niezmieniona zaś opłaty za styczeń br. należy wpłacać wyłącznie na znane Państwu konta bankowe wskazane przez Spółdzielnię (konta nie uległy zmianie) bądź na konta bankowe wskazane przez komorników sądowych.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd wystąpił do komorników sądowych o wyłączenie spod egzekucji opłat uiszczanych przez Spółdzielnię za media (c.o., wodę, energię) oraz prowadzi negocjacje z firmą Dalkia S.A. w sprawie spłaty zadłużenia (kwota 1 020 398 zł według stanu na dzień 12.12.2014 r.) żeby uchronić mieszkańców naszych osiedli przed wyłączeniem centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody.

Rada Nadzorcza i Zarząd zapewniają, że osoby winne zaistniałej sytuacji zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za roztrwonienie majątku Spółdzielni.

Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z dnia 12.01.2015 r.

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni

Drodzy Państwo codziennie uzyskujemy dostęp do nowych dokumentów, dlatego postanowiliśmy udostępnić kolejny dokument z informacją o stanie Finansowym Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Dokument przygotowany był 10 grudnia 2014 r., jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Wynika z niego, że wg stanu na dzień 10 grudnia, prowadzone są egzekucje komornicze na kwotę 3.520.189,65 zł.

Dział księgowo finansowy nie może realizować żadnych płatności. Suma nieuregulowanych zobowiązań poszczególnych administracji osiedli wynosi ponad 4 miliony złotych. Plus rozrachunki z ZUS, podatek od funduszu płac, zobowiązań pracowniczych 1.846.059,85 zł

W sumie jest to kwota 9.531.954,04 zł.

Szczegóły w poniższym dokumencie.

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni.