Informacja o bonifikacie w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntu za rok 2015

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że o 50% bonifikatę w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu za 2015 rok mogą ubiegać się osoby fizyczne, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, a których dochód miesięczny brutto, przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym w 2014 r. nie przekroczył 1.891,73 zł.

Warunkiem uzyskania bonifikaty jest złożenie pomiędzy 2 a 11 marca br. w obsługującej Państwa Administracji Osiedla wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Druki odbierać można w kiosko-portierniach budynków lub pobrać ze strony Urzędu Miasta http://www.srodmiescie.warszawa.pl/uds/portal/web/uploads/pub/pages/page_326/text_images/wniosek_bonifikata-2015.pdf

Wszystkie wymagane dokumenty wymienione są na drugiej stronie wniosku w „POUCZENIU”.

Osoby, które wyodrębniły lokale ze Spółdzielni a których dochód miesięczny brutto, przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym w 2014 r. nie przekroczył 1.891,73 zł, mogą ubiegać się o bonifikatę bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy.

Pismo Zarządu ŚSM skierowane do Krajowej Rady Spółdzielczej

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ustosunkował się do pisma, jakie zostało na żądanie Krystyny Rubik wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą i skierowane do Sędziego Pani Doroty Bugajnej-Sporczyk, Przewodniczącej Wydziału XII Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

załącznik: Pismo z dnia 24.02.2015 skierowane do KRS

Przypominamy, że:

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołał Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r.

Odnośnik do publikacji

Oświadczenie Zarządu ŚSM

18.02.2015

OŚWIADCZENIE

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, powołany w dniu 14.12.2014r., zapewnia, że od momentu faktycznego przejęcia kontroli nad Spółdzielnią, czyni intensywne starania, żeby obronić mieszkańców wszystkich osiedli Spółdzielni przed skutkami negatywnego działania poprzednich władz.


Prosimy o cierpliwość i zrozumienie wyjątkowej sytuacji w jakiej usiłujemy przywrócić ład i porządek w Spółdzielni. Działania naprawcze blokowane są nie tylko przez czynności komorników, ale przede wszystkim przez osoby odpowiedzialne za zadłużenie Spółdzielni i wspierającą ich garstkę zagorzałych zwolenników. Osoby te nie tylko rozpowszechniają o nas nieprawdziwe informacje, ale grożą nam, próbują zastraszyć w obawie, że dotrzemy do kompromitujących je dokumentów i ujawnimy zdarzenia, których nie mieliśmy poznać. Do takich zdarzeń należy zbycie w dniu 10.12.2014r. lokalu użytkowego przy ul. Grzybowskiej 5, poza przetargiem i za zaniżoną cenę, firmie w której udziałowcem jest radca prawny z kancelarii prawnej odwołanego członka Rady Nadzorczej. Co istotne, również środki z tej transakcji nie wpłynęły do Spółdzielni, mimo zadłużenia choćby wobec dostawców mediów, ZUS, Urzędu Skarbowego.

W dniu 16.02.15r. zwolennicy odwołanych władz złożyli do Sądu wniosek o wpis Rady Nadzorczej i Zarządu rzekomo wybranych przez Walne Zgromadzenie, które w istocie nie odbyło się.

W związku z przestępczym działaniem osób, które doprowadziły do zadłużenia Spółdzielni, a teraz za wszelką cenę usiłują odzyskać władzę w Spółdzielni zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

załącznik: Oświadczenie Zarządu ŚSM z dnia 18-02-2015

ZARZĄD

Oświadczenie Zarządu ŚSM w sprawie zaproszenia do TVP info

16.02.2015

 

OŚWIADCZENIE

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dementuje niezgodną z prawdą informację, przekazaną w dniu 12.02.2015r. przez dziennikarzy TVP-Info. w programie na żywo, że członkowie Zarządu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w programie dotyczącym m. in. odłączenia gazu w budynkach przy ul. Leszczyny. W rzeczywistości Zarząd nie został zaproszony do wzięcia udziału w tym programie. W związku z tym nie miał możliwości przedstawienia swoich racji.

załącznik: Oświadczenie z dnia 2015-02-16


ZARZĄD

 

 

Stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie bezprawnych działań byłego zarządu.

Krajowa Rada Spółdzielcza, Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego skierował do Krajowego Rejestru Sądowego pismo w sprawie bezprawnych działań byłego zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. W treści pisma czytamy m.in.:

(…) Aktualny, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Zarząd ŚSM (skład aktualnego Zarządu: Małgorzata Boszko, Marian Pyrkowski), poinformował Krajową Radę Spółdzielczą, iż odwołany w dniu 14.12.2014 roku Zarząd ŚSM (skład odwołanego Zarządu: Krystyna Rubik, Mikołaj Charyło) zwołał w dniach 26 stycznia – 10 lutego b.r. w XIII częściach Walne Zgromadzenie Członków ŚSM. Poszczególne części posiedzenia właśnie odbywają się.

Odbywające się posiedzenie zostało zwołane przez podmioty nieuprawnione (przez osoby wykreślone ze składu organu uprawnionego do zwołania takiego posiedzenia).

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, efektem tego posiedzenia, zwołanego przez odwołany Zarząd ŚSM, może być nieuprawniona próba dokonania zmian w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. (…)

Pismo skierowane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacja o harmonogramie spotkań Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami

Zaproszenie

Szanowni Państwo

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie Serdecznie zaprasza na spotkanie, na którym zostaną przedstawione informacje na temat podejmowanych działań w następujących kwestiach:

  1. Bezprawnych działań byłego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  2. Sytuacji finansowej Spółdzielni,
  3. Działań podejmowanych w zakresie Zabezpieczenia dostaw mediów (ciepłej i zimnej wody, ogrzewania oraz energii elektrycznej),
  4. Działań podejmowanych w zakresie negocjacji z wierzycielami.

Harmonogram spotkań:

27 stycznia 2015 (wtorek), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Ptasiej 6

dla mieszkańców ul. Ptasia, Zimna, Baczyńskiego (Łomianki), Piaseczno

28 stycznia 2015 (środa), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Twardej 16A

dla mieszkańców ul. Grzybowska 5 i Grzybowska 6/10

29 stycznia 2015 (czwartek), godz. 18:30, budynek Administracji przy ul. Twardej 16A

dla mieszkańców ul. Grzybowskiej 9 i al. Jana Pawła II 20

30 stycznia 2015 (piątek), godz. 18:30, siedziba Spółdzielni, al. 3 Maja 12

dla mieszkańców ul. Tamka, Radna, Fabryczna, Leszczyny, Jaśminowa, oraz Osiedli „Pod Skocznią” i „Zielona Dolina”

Przypominamy również, że:

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołał Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane przez poprzedni zarząd w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r.

Zatem wszelkie pojawiające się informacje o miejscu i terminie spotkania są bezprawne i mają za zadanie wprowadzić Państwa w błąd.

Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 12.01.2015 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informują, że na dzień dzisiejszy, to jest 12 stycznia 2015 r., wszystkie ujawnione rachunki bankowe Spółdzielni zostały zajęte przez komorników sądowych w toczących się sześciu postępowaniach egzekucyjnych (numery spraw: Km 1091/14, Km 2560/14, Km 3018/14, Km 11428/14, Km 1/15, Km 377/15) na łączną kwotę ok. 8 mln zł.

Niezależnie od tego, Rada Nadzorcza i Zarząd przypominają, że wysokość opłat czynszowych pozostaje niezmieniona zaś opłaty za styczeń br. należy wpłacać wyłącznie na znane Państwu konta bankowe wskazane przez Spółdzielnię (konta nie uległy zmianie) bądź na konta bankowe wskazane przez komorników sądowych.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd wystąpił do komorników sądowych o wyłączenie spod egzekucji opłat uiszczanych przez Spółdzielnię za media (c.o., wodę, energię) oraz prowadzi negocjacje z firmą Dalkia S.A. w sprawie spłaty zadłużenia (kwota 1 020 398 zł według stanu na dzień 12.12.2014 r.) żeby uchronić mieszkańców naszych osiedli przed wyłączeniem centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody.

Rada Nadzorcza i Zarząd zapewniają, że osoby winne zaistniałej sytuacji zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za roztrwonienie majątku Spółdzielni.

Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z dnia 12.01.2015 r.

Zawiadomienie Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r. w siedzibie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, al. 3 Maja 12 w Warszawie.

Zawiadomienie

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni

Drodzy Państwo codziennie uzyskujemy dostęp do nowych dokumentów, dlatego postanowiliśmy udostępnić kolejny dokument z informacją o stanie Finansowym Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Dokument przygotowany był 10 grudnia 2014 r., jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Wynika z niego, że wg stanu na dzień 10 grudnia, prowadzone są egzekucje komornicze na kwotę 3.520.189,65 zł.

Dział księgowo finansowy nie może realizować żadnych płatności. Suma nieuregulowanych zobowiązań poszczególnych administracji osiedli wynosi ponad 4 miliony złotych. Plus rozrachunki z ZUS, podatek od funduszu płac, zobowiązań pracowniczych 1.846.059,85 zł

W sumie jest to kwota 9.531.954,04 zł.

Szczegóły w poniższym dokumencie.

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni.

Komunikat w sprawie walnego zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, zwołanie w dniu 12.12.2014 r. w podziale na XIII części, w terminie 26.01.– 10.02.2015 roku przez Zarząd, odwołany w dniu 14.12.2014 r., nie odbędzie się w wyżej wymienionym terminie.

Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane bezprzedmiotowo i na szkodę Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w czerwcu 2015 roku.

Rada Nadzorcza i Zarząd ŚSM

1 53 54 55 56