Komunikat Byłego Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej nr 2/12/2016

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem byłego Syndyka masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej – Pana Wiesława Ostrowskiego z dnia 22.12.2016 roku.

KOMUNIKAT  Nr 2/12/2016