PILNE!

Szanowni Mieszkańcy,

Administracja ŚSM wzywa mieszkańców do niezwłocznego zabrania rowerów spod wiaty rowerowej znajdującej przy ul. Grzybowska 9 z uwagi na jej rozbiórkę i montaż w innym miejscu.