Szanowni Państwo,

Z uwagi na powtarzające się sytuacje wjazdu na parking pojazdów nieuprawnionych, uprzejmie przypominamy o konieczności poinformowania Spółdzielni o zmianie pojazdu/numeru rejestracyjnego pojazdu celem zawarcia stosownego aneksu do umowy najmu  miejsca postojowego.

Niepoinformowanie Spółdzielni o zmianie pojazdu/numeru rejestracyjnego może zostać uznane za naruszenie umowy i skutkować będzie wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym.