Ponad 30 mln zł dla wierzycieli Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Syndyk Marcin Kubiczek przesłał sędziemu-komisarzowi III. częściowy plan podziału funduszy masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W sumie plany podziału objęły już ponad 30 mln zł, które trafią m.in. do pracowników Spółdzielni, ale również do Skarbu Państwa oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Syndyk praktycznie osiągnął cel, jakim jest zaspokojenie wszystkich wierzycieli w 100 proc.

15.05.2024 r. syndyk masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marcin Kubiczek przesłał sędziemu-komisarzowi kolejny plan podziału funduszy masy upadłości, tym razem dla wierzytelności IV kategorii. Według tego planu 20,1 mln zł trafi do 130 wierzycieli: do pracowników ŚSM, kontrahentów Spółdzielni, Skarbu Państwa oraz do instytucji samorządowych. Wierzyciele z tej kategorii zostaną zaspokojeni w 100 proc.

Odkąd zostałem syndykiem Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w połowie 2023 r., udało nam się przyspieszyć postępowanie upadłościowe, które trwa już 9 lat. Cieszę się, że pomimo poziomu skomplikowania tego postępowania udaje się nam zaspokoić wierzycieli w 100 proc. – mówi Marcin Kubiczek.

Dwa poprzednie plany podziału funduszy masy upadłości objęły m.in. pracowników ŚSM, Skarb Państwa, ZUS i Urząd Skarbowy. Łącznie syndyk zaplanował już zaspokojenie wierzytelności Spółdzielni na kwotę około 31 mln zł. – Działamy na rzecz zaspokojenia wszystkich wierzycieli w 100 proc. Mam nadzieję, że zakończymy upadłość Spółdzielni jeszcze w tym roku – dodaje syndyk Marcin Kubiczek.

Kluczowa dla sukcesu postępowania upadłościowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej była sprzedaż dwóch sąsiadujących ze sobą działek o łącznej powierzchni 5,5 tys. m2 u zbiegu Al. Jana Pawła II oraz ul. Grzybowskiej, którą sfinalizowano pod koniec kwietnia 2024 r. Za 77 mln zł brutto obie działki kupił Dom Development. Marcinowi Kubiczkowi udało się spieniężyć nieruchomość w ciągu 9 miesięcy, odkąd sąd wyznaczył go do funkcji zarządcy ŚSM.

Sąd ogłosił upadłość Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie 22 kwietnia 2015 r., wyznaczając na syndyka Wiesława Ostrowskiego. W grudniu 2016 r. zarządcą tymczasowym ŚSM w upadłości został Krzysztof Gołąb, który od 5 stycznia 2018 r. pełnił funkcję syndyka. W połowie 2023 r., po zawieszeniu Krzysztofowi Gołąbowi licencji doradcy restrukturyzacyjnego przez Ministra Sprawiedliwości, Sąd wyznaczył Marcina Kubiczka na zarządcę tymczasowego ŚSM w upadłości.