Syndyk Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprzedał atrakcyjną działkę w centrum Warszawy

23.04.2024r. Syndyk Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marcin Kubiczek zawarł z Dom Development S.A. umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Grzybowskiej i al. Jana Pawła II. Transakcja została sfinalizowana po tym, jak Prezydent m.st. Warszawy nie skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy warunkowej.

Syndyk sprzedał należące do masy upadłości Spółdzielni dwie sąsiadujące ze sobą działki w ścisłym centrum Warszawy o łącznej powierzchni 5,5 tys. m2. Za 77 mln zł brutto kupiła je spółka Dom Development.

Sprzedaż tej nieruchomości stanowi kamień milowy na drodze do zaspokojenia wierzycieli Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jednocześnie kończy wieloletnie próby sprzedaży tej nieruchomości przez innych doradców restrukturyzacyjnych pełniących wcześniej funkcję Syndyka w tym postępowaniu. Upadłość Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej została ogłoszona 20 kwietnia 2015 r. Marcin Kubiczek został jej Zarządcą Tymczasowym 15 czerwca 2023 r., a sąd ustanowił go Syndykiem ŚSM 23 lutego 2024 r. Syndykowi udało się sfinalizować transakcję zaledwie po 10 miesiącach pełnienia funkcji.