Komunikat Syndyka o założeniu nowego rachunku bankowego

Syndyk Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w upadłości likwidacyjnej informuje o założeniu rachunku bankowego na potrzeby prowadzonego postępowania upadłościowego:

87 1160 2202 0000 0002 8116 2565

Podany powyżej numer nowego rachunku bankowego
od chwili obecnej staje się głównym kontem spółdzielni.

 nowy numer konta