Uchwały poprzedniej Rady Nadzorczej dotyczące zbycia majątku ŚSM i zgody na obciążenie poszczególnych nieruchomości

Prosimy o zapoznanie się z uchwałami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, które podjęto w latach 2012 – 2014. Dotyczą one następujących kwestii:

Uchwała nr 20 z 14.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia prawa użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Grzybowskiej 9 lub jakiejkolwiek innej nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja polegająca na budowie budynku o funkcji biurowej, hipoteką do kwoty 20.000.000 zł

 uchwała 20-2012

Uchwała nr 6 z 18.12.2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni na zasadach i wg uznania Zarządu.

uchwała 6-2013

Uchwała nr 4 z 02.04.2014 r. w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Grzybowskiej 9

Uchwała 4-2014auchwała 4-2014bUchwała nr 13 z 21.05.2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni w postaci nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 6/10, upoważnienie Zarządu do założenia spółki celowej.

uchwała 13-2014Uchwała nr 14 z 21.05.2014 w sprawie upoważnienia Zarządu do dysponowania majątkiem Spółdzielni w postaci nieruchomości tj. działki nr 5/6 i powołanie spółki celowej.

uchwała 14-2014

Uchwała nr 15 z 28.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wszystkich udziałów w spółkach kapitałowych, których udziałowcem jest ŚSM.

uchwała 15-2014Uchwała nr 16 z 28.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będących w zasobach ŚSM

uchwała 16-2014

Uchwała nr 17 z 10.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie wszelkich nieruchomości do których Spółdzielnia posiada tytuły prawne lub w stosunku do których tytuł prawny na rzecz Spółdzielni zostanie ustanowiony w oparciu o prawomocne orzeczenia sądowe.

uchwała 17-2014