Zarządzenie nr 22/2017 Zarządcy Tymczasowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 22/2017 Zarządcy Tymczasowego  Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej – Pana Krzysztofa Gołąba z dnia 21.12.2017 roku w sprawie odbioru dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 22-2017