Zarządzenie nr 13 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 13/2018 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej, w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 z 18 kwietnia 2018 r. dotyczącego zaliczek na opłaty za energię cieplną i zimną wodę dot. nieruchomości przy ul. Leszczyny 4 i ul. Jaśminowej 2.

Zarządzenie 13 2018

Zarządzenie 12/2018 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem 12/2018 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej, w sprawie zaliczek miesięcznych na opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zarządzenie 12 – w sprawie zaliczek miesięcznych na opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów użytkowania wieczystego nieruchomości

Zarządzenie nr 7/2018 Syndyka masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej Pana Krzysztofa Gołąba z dnia 21 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy Mieszkańców budynku Al. Jana Pawła II 20 o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 21.02.2018 r.

Zarządzenie nr 7-2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 21-2017 Zarządcy Tymczasowego ŚSM w upadłości likwidacyjnej.

Załącznik nr 1- Kalkulacja opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 2018 r dla budynku Jana Pawła II 20

Załącznik nr 2 -Zarządzenie nr 21-2017

Załącznik nr 3 Komunikat 16-01-2018

1 2 3 4 5 23