Komunikat w sprawie walnego zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, zwołanie w dniu 12.12.2014 r. w podziale na XIII części, w terminie 26.01.– 10.02.2015 roku przez Zarząd, odwołany w dniu 14.12.2014 r., nie odbędzie się w wyżej wymienionym terminie.

Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane bezprzedmiotowo i na szkodę Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w czerwcu 2015 roku.

Rada Nadzorcza i Zarząd ŚSM

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Witamy na stronie internetowej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. W chwili obecnej znajdują się tutaj podstawowe informacje. Wkrótce umieszczone zostaną nowe treści i informacje. By dotrzeć do jak największej liczby odbiorców najważniejsze informacje będą publikowane w tradycyjnych (papierowych) biuletynach jak również na stronie www.

1 27 28 29