Zarządzenie nr 3/2021 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 3/2021 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów GZL i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne oraz lokale w pozostałej działalności w okresie prowadzonego postępowania upadłościowego.

Zawiadomienia o przeglądach kominiarskich dot. budynków przy ul. Grzybowskiej 6/10,9, 5 oraz Al. Jana Pawła II 20

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zawiadomieniami o przeglądach kominiarskich w dniach od 12 – 14.04.2021 r.

1 2 3 29