9_Zarządzenie nr 9_Syndyka masy upadłości ŚSM w sprawie zmiany opłaty z tyt. ochrony osób i mienia przy yl. Ptasiej 6