Zawiadomienie Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r. w siedzibie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, al. 3 Maja 12 w Warszawie.

Zawiadomienie

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni

Drodzy Państwo codziennie uzyskujemy dostęp do nowych dokumentów, dlatego postanowiliśmy udostępnić kolejny dokument z informacją o stanie Finansowym Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Dokument przygotowany był 10 grudnia 2014 r., jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Wynika z niego, że wg stanu na dzień 10 grudnia, prowadzone są egzekucje komornicze na kwotę 3.520.189,65 zł.

Dział księgowo finansowy nie może realizować żadnych płatności. Suma nieuregulowanych zobowiązań poszczególnych administracji osiedli wynosi ponad 4 miliony złotych. Plus rozrachunki z ZUS, podatek od funduszu płac, zobowiązań pracowniczych 1.846.059,85 zł

W sumie jest to kwota 9.531.954,04 zł.

Szczegóły w poniższym dokumencie.

Informacja o stanie finansowym Spółdzielni.

Komunikat w sprawie walnego zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, zwołanie w dniu 12.12.2014 r. w podziale na XIII części, w terminie 26.01.– 10.02.2015 roku przez Zarząd, odwołany w dniu 14.12.2014 r., nie odbędzie się w wyżej wymienionym terminie.

Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane bezprzedmiotowo i na szkodę Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w czerwcu 2015 roku.

Rada Nadzorcza i Zarząd ŚSM

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Witamy na stronie internetowej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. W chwili obecnej znajdują się tutaj podstawowe informacje. Wkrótce umieszczone zostaną nowe treści i informacje. By dotrzeć do jak największej liczby odbiorców najważniejsze informacje będą publikowane w tradycyjnych (papierowych) biuletynach jak również na stronie www.

1 41 42 43