Kontakt

Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa

tel. centr.: (22) 625-14-61
e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000016725
NIP: 5250012099
REGON: 000657510

III p. tel. (22) 625-14-61  wew.132

e-mail: biurozarzadu@srodmiejska.waw.pl

IV p.

(22) 625 00 70
(22) 625-14-61 wew 125
e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

I p., pok. 111 A, tel. (22) 625 14 61   wew. 127

Dyrektor Administracji:   Robert Skwierczyński tel. kom. 791 753 553, e-mail: r.skwierczynski@srodmiejska.waw.pl

Kierownik Administracji: Paweł Wardak tel. kom. 791 391 556, e-mail: pawel.wardak@srodmiejska.waw.pl

Administratorzy budynków:

Konrad Pawlik tel. kom. 791 379 550, e-mail: konrad.pawlik@srodmiejska.waw.pl

(ul.Twarda 16a, Al. Jana Pawła II 20, ul.Grzybowska 5, ul. Ptasia 6, ul.Tamka 6/8)

Sandra Kuźbicka tel. kom. 791 041 554, e-mail: s.kuzbicka@srodmiejska.waw.pl

(ul. Grzybowska 6/10, ul. Grzybowska 9; ul.Leszczyny 2, 2a, 4,8, 8a,10; Osiedle Piaseczno Iwiczna; Al. 3 Maja 12; Osiedle Pod Skocznią; Osiedle Zielona Dolina)

Dyrektor ds Technicznych:  Krzysztof Bąk

I p., pok. 110

(22) 625 14 61  wew. 135

III p.

Terminy przyjęć mieszkańców – wtorki (8.00-18.00) i czwartki (8.00-16.00)

( zawieszone są do odwołania zgodnie z Zarządzeniem  nr 5/2020 Syndyka z dn. 25 marca 2020 r. )

Poniżej Zarządzenie nr 5/2020 :

Czynsze – Osiedle Ptasia-Zimna oraz OBJiW (22)625-14-61  wew. 115

Rozliczenie mediów ( wszystkie osiedla)- (22)625-14-61  wew. 126

Czynsze – Osiedle  Za Żelazną Bramą – ( 22) 625-14-61  wew.115

Kierownik/Pełnomocnik Syndyka ds Wyodrębnień: Ewa Boniecka tel. (22) 625 -14-61 wew. 122

III p., pok. 308 A,

(22) 625-14-61 wew. 120

terminy przyjęć mieszkańców – wtorki (8.00-18.00) i czwartki (8.00-16.00)

( zawieszone są do odwołania zgodnie z Zarządzeniem  nr 5/2020 Syndyka z dn. 25 marca 2020 r. )

Poniżej Zarządzenie nr 5/2020 :

I p., pok. 106

(22) 625-14-61  wew. 129,

e-mail: kadry@srodmiejska.waw.pl

Kierownik Sekcji Windykacji Należności :  Olga Amanowicz

III p., pok. 310,

(22) 625 14 61  wew. 107