Kontakt

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w upadłości likwidacyjnej
Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa

tel. centr.: (22) 625-14-61
e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000016725
NIP: 5250012099
REGON: 000657510

 

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

III p. tel. (22) 625-14-61 wew.132

Sekretariat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej:
IV p.
(22) 625-00-70
sekretariat@srodmiejska.waw.pl

Dział Finansowo-księgowy:
III p.,

Czynsze – Osiedle Ptasia-Zimna oraz OBJiW (22)625-14-61 wew. 126 lub bezpośrednio (22) 625- 29-64

Rozliczenie mediów ( wszystkie osiedla)- (22)625-14-61 wew. 126

Czynsze – Osiedle  Za Żelazną Bramą – ( 22) 625-14-61 wew.115
ksiegowosc@srodmiejska.waw.pl

Dział członkowsko-mieszkaniowy i wyodrębnień:
III p., pok. 308 A
(22) 625-43-54

pok. 307 tel. (22) 625-14-61 wew. 122

Dział Kadr:
III p., pok. 306
(22) 625-14-61 wew.129
kadry@srodmiejska.waw.pl

Dział Administracji:
I p., pok. 111
(22) 625-75-49

Administracja Osiedla „Za Żelazną Bramą”:
ul. Twarda 16A, I p.
(22) 620-12-01
zelaznabrama@srodmiejska.waw.pl

 

 

Numery nowych rachunków bankowych Spółdzielni:

Rachunek bankowy założony w Banku Millenium dla
Administracji Osiedla „Za Żelazną Bramą”
87 1160 2202 0000 0002 8116 2565

Rachunek bankowy założony w Banku Millenium dla
Administracji Osiedla „Ptasia-Zimna”
09 1160 2202 0000 0002 8148 9695

Rachunek bankowy założony w Banku Millenium dla
Administracji Osiedli Budownictwa Jedno- i Wielorodzinnego
19 1160 2202 0000 0002 8148 9418