Kontakt

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w upadłości likwidacyjnej
Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa

tel. centr.: (22) 625-14-61
e-mail: sekretariat@srodmiejska.waw.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000016725
NIP: 5250012099
REGON: 000657510

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

III p. tel. (22) 625-14-61  wew.132

Sekretariat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej:
IV p.

(22) 625 00 70
(22) 625-14-61  wew 125
sekretariat@srodmiejska.waw.pl

Dział Finansowo-Księgowy:
III p.

Terminy przyjęć mieszkańców – wtorki (8.00-18.00) i czwartki (8.00-16.00)

( zawieszone są do odwołania zgodnie z Zarządzeniem  nr 5/2020 Syndyka z dn. 25 marca 2020 r. )

Poniżej Zarządzenie nr 5/2020 :

http://srodmiejska.waw.pl/?attachment_id=2013

Czynsze – Osiedle Ptasia-Zimna oraz OBJiW (22)625-14-61  wew. 126 lub bezpośrednio

Rozliczenie mediów ( wszystkie osiedla)- (22)625-14-61  wew. 126

Czynsze – Osiedle  Za Żelazną Bramą – ( 22) 625-14-61  wew.115

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy:
III p., pok. 308 A

terminy przyjęć mieszkańców – wtorki (8.00-18.00) i czwartki (8.00-16.00)

( zawieszone są do odwołania zgodnie z Zarządzeniem  nr 5/2020 Syndyka z dn. 25 marca 2020 r. )

Poniżej Zarządzenie nr 5/2020 :

http://srodmiejska.waw.pl/?attachment_id=2013

(22) 625-14-61  wew. 120

Pełnomocnik Syndyka ds. Wyodrębnień

III p., pok. 307

tel. (22) 625-14-61  wew. 122

Dział Kadr:
I p., pok. 106
(22) 625-14-61  wew. 129
kadry@srodmiejska.waw.pl

Dział Administracji:
I p., pok. 111 A, tel. (22) 625 14 61   wew. 127

Dyrektor Administracji:   Robert Skwierczyński tel. kom. 791 753 553

Kierownik Administracji: Paweł Wardak tel. kom. 791 391 556

Administratorzy budynków:

Konrad Pawlik tel. kom. 791 379 550

(ul.Twarda 16a, Al. Jana Pawła II 20, ul.Grzybowska 5, ul. Ptasia 6, ul.Tamka 6/8)

Sandra Kuźbicka tel. kom. 791 041 554

(ul. Grzybowska 6/10, ul. Grzybowska 9;  ul.Jaśminowa 2; ul.Leszczyny 2, 2a, 4,8, 8a,10; Osiedle Piaseczno Iwiczna ul. Topazowa 12,20,29; Al. 3 Maja 12; ul. Dobra 26; Osiedle Pod Skocznią; Osiedle Zielona Dolina;  ul.Baczyńskiego 8A-K Łomianki)

Dział techniczny:

DyrektorKrzysztof Bąk

I p., pok. 110

(22) 625 14 61  wew. 135

Sekcja Windykacji Należności:

Kierownik Sekcji Windykacji:  Olga Amanowicz

III p., pok. 310

(22) 625 14 61  wew. 107

______________________________________________________