Zawiadomienie Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr Z/01/WZC/2014 Zarządu z dnia 31 grudnia 2014 r. odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zwołane w XIII częściach w dniach 26 stycznia – 10 lutego 2015 r. w siedzibie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, al. 3 Maja 12 w Warszawie.

Zawiadomienie