Zarządzenie Nr 4/2019 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie z dn. 1 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Syndyka Nr 4/2019 z dn. 01 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenie Regulaminu funduszu remontowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej.

Zarządzenie 4_2019 z dn.01.04.2019