Zarządzenie 12/2018 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem 12/2018 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej, w sprawie zaliczek miesięcznych na opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zarządzenie 12 – w sprawie zaliczek miesięcznych na opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów użytkowania wieczystego nieruchomości