Do Członków / Mieszkańców Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo ,

Zarządca Tymczasowy Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej Aleja 3-go Maja 12, 00-391 Warszawa, informuje, że dnia 12 grudnia 2017 r. upłynęło 12 miesięcy od powołania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do pełnienia funkcji Zarządcy Tymczasowego . W związku z powyższym , uprzejmie prosimy o zapoznanie się z działaniami , jakie zostały podjęte w tym czasie .

Działania ZT w okresie 12 miesięcy od powołania