Zarządzenie nr 21/2017 Zarządcy Tymczasowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 21/2017 Zarządcy Tymczasowego  Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej – Pana Krzysztofa Gołąba z dnia 18.12.2017 roku w sprawie podwyższenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 20 w Warszawie.

 

Zarządzenie nr 21-2017