Ogłoszenie ŚSM/03/DT/05/2021 Syndyka ŚSM w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z poniższym Ogłoszeniem Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W upadłości likwidacyjnej dotyczącym konkursu ofert na wybór Wykonawcy na usługę wymiany zaworów podpionowych na zawory kulowe wraz z dwuzłączkami na instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanie na powrocie zaworów spustowych w budynku ŚSM w upadłości likwidacyjnej w Warszawie:

  • 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 6/10

Ogłoszenie ŚSM/02/DT/05/2021 Syndyka ŚSM w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z poniższym Ogłoszeniem Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W upadłości likwidacyjnej dotyczącym konkursu ofert na wybór Wykonawcy na usługę wymiany zaworów podpionowych na zawory kulowe wraz z dwuzłączkami na instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanie na powrocie zaworów spustowych w budynku ŚSM w upadłości likwidacyjnej w Warszawie:

  • 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 5

Ogłoszenie ŚSM/01/DT/05/2021 Syndyka ŚSM w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z poniższym Ogłoszeniem Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W upadłości likwidacyjnej dotyczącym konkursu ofert na wybór Wykonawcy na usługę wymiany zaworów podpionowych na zawory kulowe wraz z dwuzłączkami na instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanie na powrocie zaworów spustowych w budynku ŚSM w upadłości likwidacyjnej w Warszawie:

  • 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9

Zarządzenie nr 3/2021 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 3/2021 Syndyka masy upadłości ŚSM w upadłości likwidacyjnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów GZL i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne oraz lokale w pozostałej działalności w okresie prowadzonego postępowania upadłościowego.

1 2 3 36