4_Zarządzenie nr 4_2020 Syndyka Masy Upadłości w sprawie zmiany organizacji pracy od 30 marca 2020 do odwołania