09 Komunikat Syndyka nr 09_05_2019 dot. zagadnień związanych z podziałem dz. ew 5_15