Komunikat Syndyka masy upadłości ŚSM nr 02/12/2019

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy zapoznać się z Komunikatem Syndyka nr 02/12/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. dot. możliwości uzyskania bonifikaty od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Komunikat Syndyka nr 02_12_2019