Podstawa prawna

Spółdzielnie Mieszkaniowe działają na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Statut Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

Część nr 1

Część nr 2

Wniosek z dnia 10 marca 2014 roku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

Wniosek z dnia 12 maja 2014 roku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w jednej części o rozszerzenie porządku obrad.

Uchwała nr 71/2014 z dnia 28 października 2014 roku Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie przy al. 3 Maja 12.

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000016725, NIP 5250012099, REGON: 000657510