Zarządzenie nr 14 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 14/2018 Syndyka Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej, w sprawie miesięcznych zaliczek na opłaty za ogrzewanie dla nieruchomości przy ul. Leszczyny 4 i ul. Jaśminowej 2.

Zarządzenie 14 2018